Verkenning 'Mogelijkheden toekomstige afvalinzameling' in Menterwolde


Deze verkenning heeft de mogelijkheden onderzocht naar een optimale afvalinzameling in Menterwolde. De gemeente is voortdurend bezig haar afvalinzameling te optimaliseren.

Ter sprake komt in dit onderzoek onder meer maatregelen voor: het verbeteren van de gescheiden inzameling door het inzetten van een kringloopwagen, het optimaliseren van de papierinzameling en het invoeren van een vorm van diftar, om burgers aan te sporen hun afval nog beter te scheiden.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
60
Omvang 1.4 MB
Organisatie
De Jonge Milieuadvies