Verkenning kwaliteit deelstromen gft-afval, papier, glas en textiel uit huishoudens


Deze verkenning is uitgevoerd naar aanleiding van signalen vanuit gemeenten, inzamelaars, verwerkers en andere stakeholders dat de kwaliteit van verschillende deelstromen afkomstig van brongescheiden huishoudeijk afval onder druk staat. Voor deze verkenning zijn voor gft-afval, glas, oud papier en karton en textiel literatuuronderzoek en stakeholderinterviews uitgevoerd om in kaart te brengen hoe het staat met de kwaliteit en het doen van aanbevelingen voor mogelijke oplossingsrichtingen en verder onderzoek.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
34
Omvang 2.7 MB
Organisatie
Rijkswaterstaat