Visiedocument 'Afvalrizoom, droom of toekomst?'


In dit visiedocument wil Area Reiniging mensen laten kennismaken met vele nieuwe ideeën en trends die leven in de afvalsector anno nu (2012). Hierin wordt 'ingezet op hergebruik van waardevolle grondstoffen voor onze generatie en de generaties na ons'.

In het boek komen dertien bestuurders en professionals in afvalbeheer en grondstoffenmanagement aan het woord. Zij geven hun visie op de huidige en gewenste ontwikkelingen en laten zien hoe zij met telkens een andere kijk op afvalbeheer aan de slag zijn gegaan.

Met deze informatie wil Area bestuurders en professionals van de gemeenten inspireren en motiveren om hun eigen proces een impuls te geven.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
196
Omvang 22 MB
Organisatie
Area Reiniging
Auteur(s)
Alfride Groenewold, Leonie Spronk & Team Character Communicatie