Voorkomen van bijplaatsingen door bewoners en een verbetering van de schoonbeleving bij containerparkjes


In opdracht van Rijkswaterstaat onderzoekt D&B in een pilot hoe de inrichting van containerparkjes helpt om bijplaatsing te voorkomen en de schoonbeleving onder bewoners te bevorderen. Dit om zicht te krijgen op wat de elementen van optimale inrichting kunnen zijn.

In dit rapport lees je de theorie achter de aanpak, informatie over de interventie, de onderzoeksopzet en de meetmethode, de resultaten van de interventie, de conclusie van de pilot en aansluitend onze aanbevelingen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
17
Omvang 3.1 MB
Organisatie
Rijkswaterstaat, gemeente Amersfoort
Auteur(s)
D&B