Voorstudie VNG Commissie Verpakkingenakkoord


Deze voorstudie 'Perspectieven uit de verpakkingen' ondersteunt de commissie ‘Duurzaamheid Verpakkingen’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze commissie adviseert de VNG, en in het bijzonder haar commissie Milieu en Mobiliteit, over het 'concept verpakkingenakkoord'.

Ter ondersteuning heeft onderzoeksinstituut DRIFT deze voorstudie verricht, waarin wordt gekeken hoe vanuit verschillende duurzaamheidsperspectieven (inclusief duurzame financiering) het akkoord gewaardeerd kan worden. Ook is onderzocht welke aanpassingen van het akkoord en aandachtspunten in de uitwerking ervan de congruentie met die perspectieven kan vergroten.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
36
Omvang 1.1 MB
Organisatie
DRIFT
Auteur(s)
Roel van Raak, Mattijs Taanman en Derk Loorbach