Advies aan de staatssecretaris 'Hoe kunnen we 2/3 van het huishoudelijk afval recyclen?'


Advies van een werkgroep aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (2012): hoe een trendbreuk gerealiseerd kan worden om beleidsdoelstellingen rondom afvalinzameling en recycling te behalen.

De werkgroep adviseert alle partijen in de keten afrekenbaar aan te spreken op hun rol en verantwoordelijkheid. Belangrijk onderdeel van het advies is de introductie van een gemeentelijke restafvaldoelstelling. Gemeenten kunnen daarop worden afgerekend met een bonus/malus-systeem.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
60
Omvang 2.4 MB
Organisatie
Werkgroep recycling huishoudelijk afval