Factsheet Invoering JA|JA sticker


1. Hoe is de JA|JA sticker juridisch ingevoerd?

De gemeente Amsterdam heeft via de Wet Milieubeheer in het kader van preventie de JA|JA sticker geregeld door de afvalstoffen verordening aan te passen (raadsbesluit 27 september 2017). De folderbranche heeft de rechtszaak (22-11-2017) om de invoering van de JA|JA sticker tegen te houden verloren, en is 13-03-2018 in hoger beroep gegaan.

2. Hoe communiceert de gemeente Amsterdam naar haar burgers over drukwerkpreventie?

De gemeente Amsterdam heeft een website ingericht met de mogelijkheid om ongewenst drukwerk te melden

3. Hoe is de handhaving geregeld in Amsterdam?

Handhaving verloopt als volgt wanneer burgers ongewenste reclamefolders melden via een meldformulier. De adverteerder wordt aangeschreven en krijgt 2 weken de tijd om ongewenste verspreiding zelf opnieuw te voorkomen. Als er opnieuw een melding komt dan gaat de handhaver een proces-verbaal opmaken, waarop de adverteerder een zienswijze mag geven. Als er na deze overtreding weer een ongewenste bezorging op het adres is, dan legt de gemeente na deze 3e keer een dwangsom op van 500 euro per folder

4. Hoe zijn de JA/JA stickers verkrijgbaar?

Burgers kunnen de JA|JA sticker gratis op te halen bij alle Stadsloketten van de gemeente Amsterdam. Daarnaast hebben de drukwerkverspreiders 1,4 miljoen stickers verspreid in Amsterdam, waarvan er volgens de drukwerkbranche ca 1/5 wordt opgeplakt

5. Wat doet VANG-HHA?

Momenteel verzamelt VANG-HHA oplossingsrichtingen, neveneffecten en resultaten van proeven met drukwerkpreventie. Op 28 september 2018 werd er met de betrokken stakeholders (drukwerkverspreiders/ gemeenten/ adverteerders/consumenten) gezamenlijk besproken hoe meer preventie van ongewenst drukwerk kan worden bereikt. Deze factsheet over de JA|JA sticker is er om gemeenten te informeren.


ja-ja sticker dwars