Campagne tegen voedselverspilling


Op 4 maart is de campagne tegen voedselverspilling gestart. Nederlandse bedrijven, organisaties, wetenschappers, overheid én consumenten komen samen in actie om in 2030 voedselverspilling met de helft te verminderen in de gehele voedselketen, van grond tot mond. Een mooi initiatief voor gemeenten om aan mee te doen. Naast dat er minder voedsel verloren gaat, draagt deze campagne ook bij aan het behalen van de VANG-doelstellingen. Minder voedselverspilling betekent namelijk ook minder GFT-afval en minder verpakkingsmateriaal.

Op dit moment verspillen we gemiddeld per jaar nog 41 kilo voedsel per jaar, waarvan nog een aanzienlijk deel in het restafval belandt. De stichting ‘Samen tegen voedselverspilling’ wil dit in 2030 gehalveerd hebben. Ze zijn een campagne gestart met verschillende partijen in de duurzaamheidssector, maar ook grote bedrijven als Albert Heijn en McDonalds. De campagne is dan ook gericht op consumenten en bedrijven. De stichting wil op deze manier de vraag- en aanbodkant van voedsel aanpakken. Consumenten moeten consuminderen en de markt moet voedsel slimmer aanbieden.

Hoger op de ‘R-ladder’

R-ladderDe campagne is ambitieus, vraagt om verandering bij verschillende partijen, zorgt voor reuring en kan een wezenlijk verschil maken. De campagne zorgt voor afvalpreventie, bewuster consumeren en minder verspillen. In dit geval richt de campagne zich op voedsel, en dus gft-afval, maar dit is natuurlijk ook verpakt. Het minder, slimmer en bewuster consumeren leidt dus ook tot minder verpakkingsafval. Waar nu veel gekeken wordt naar het scheiden van afval en het op de juiste manier recyclen van afval, richt deze campagne zich juist op de bovenkant van de ‘R-ladder’.

‘Samen tegen voedselverspilling’ richt zich op de bovenste drie ‘R’s’; Refuse, Reduce en Reuse. Refuse omdat mensen worden aangemoedigd om minder in te kopen. Een reduce van grondstoffen omdat het aanbod beter gebruikt moet worden, het gehele product gebruiken in plaats van deels weggooien. Reuse in de vorm van voedsel gebruiken dat volgens onze maatstaven weggegooid had moeten worden. Initiatieven als de Verspillingsfabriek, To good to go en Instock richten zich op het hergebruiken en verkopen van anders afgekeurde producten.

Minder voedselverspilling, meer bewustzijn en het VANG-programma

Als iedereen in Nederland zijn voedselverspilling halveert, levert dat volgens Timmermans een enorme besparing op voor het milieu. “Hiermee redden we elke dag vele tonnen goed voedsel van de afvalbak. De helft minder voedselverspilling thuis levert bijvoorbeeld een winst op van omgerekend ruim 270.000 broden en 150.000 literpakken yoghurt per dag. Dat zijn gigantische aantallen. Ook bij groente, fruit en vlees is veel winst te behalen.”

Meer bewustzijn creëren op het gebied van voedselverspilling heeft ook positief trickle-down effect op het VANG-programma. Een bewuste consument koopt het noodzakelijke, gebruikt het product optimaal en gooit dus minder weg. Dit is hopelijk snel terug te zien in de afvalcijfers. Minder GFT-afval, minder verpakkingsafval en betere scheidingspercentages. Betere scheiding omdat er minder GFT en PMD in het restafval belandt, een bewustere consument gooit hopelijk ook bewuster weg. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Wij werken aan #verspillingsvrij

De campagne tegen voedselverspilling is een breed gedragen campagne. De campagne wordt bijvoorbeeld actief gepromoot door influencers van onder andere 24 Kitchen en op Instagram. Daarnaast zetten ook veel bedrijven zich in en ontstaan er veel nieuwe initiatieven en middelen om voedselverspilling tegen te gaan. Daarnaast zijn er ook verschillende tools ontwikkeld die gratis te gebruiken en te downloaden zijn op de website. Ook is er een vrij te gebruiken hashtag in het leven geroepen: #verspillingsvrij. De organisatie kan met behulp van deze hashtag alle initiatieven in kaart brengen en delen op hun pagina.

Deze informatie is allemaal te vinden op de website samentegenvoedselverspilling.nl. Hier staan simpele, maar effectieve tips voor consumenten om bewuster met voedsel om te gaan. En een link naar al het gratis te downloaden campagne- en achtergrondmateriaal.

Samen kunnen we met behulp van deze campagne werken aan #verspillingsvrij, maar ook aan het behalen van de VANG-doelstellingen.