Met gedragskennis nog betere afvalscheiding: zes inspirerende artikelen

Gepubliceerd op 9 oktober 2019

Drie gedragsbureaus doken in de wereld van afvalscheidende inwoners. Wat is makkelijk en wat is moeilijk voor inwoners? En met welke oplossingen zijn mensen goed geholpen? De bureaus bundelden hun inzichten in zes korte artikelen mebloemenperkjet daarin hun visie. Een aantal met praktische tips, een aantal met hun advies voor de toekomst. Weer mooie inspiratie voor medewerkers van gemeenten en afvalinzamelaars. De bureaus - D&B, Novi Mores en Tabula Rasa - mochten elk vier gemeenten of afvalinzamelaars ondersteunen bij een afvalscheidingsopgave. Die opdrachten werden hen gegeven vanuit VANG-HHA. Rijkswaterstaat coördineerde dit voor VANG-HHA.

>> Zes inspirerende artikelen