Innovatie Grootstedelijke Afvalinzameling


In Nederland woont 74% van de bevolking in een stedelijk gebied. De stad fungeert als een magneet en de verstedelijking en verdichting zal alleen maar toenemen. Dit betekent een grote uitdaging op het gebied van de afvalinzameling. Meer bewoners, bedrijven en activiteiten betekent enerzijds meer aanbod van afval terwijl anderzijds de ruimte (binnen- en buitenshuis) minder wordt. Reguliere inzamelconcepten en -strategieën werken niet in deze situaties. Sterk stedelijke gemeenten moeten op zoek naar innovatieve oplossingen waarvoor ook draagvlak nodig is bij andere stakeholders. Dit kan ieder voor zich doen maar kunnen we ook gezamenlijk oppakken. Daartoe is een samenwerking gestart met circa 20 grote steden, waarbij in werkgroepen bepaalde kennis wordt verzameld, opgebouwd en gedeeld. Onderwerpen zijn: GF-inzameling hoogbouw, Bedrijfsafval, Inpandige inzameling, Scheidingsbereidheid & gedrag, Ruimtelijke ontwikkeling, inbreiding, financiering & nieuwe projecten.

Weet jij nog partijen die hierbij zouden moeten aansluiten? Neem dan contact op met Addie.weenk@rws.nl.