Kwaliteitsverbetering GF door nieuwe manieren van denken


Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het ingezamelde groente en fruitafval verbetert? Hoe vergroten we de waarde ervan? Kunnen we meer met GF dan composteren? En hoe zou ons afvalsysteem er vanuit gemeentelijk perspectief anders uit gaan zien?  En wat communiceren en organiseren we dan?

In opdracht van Rijkswaterstaat, ontwikkelde creatief adviesbureau Design Innovation Group drie mogelijke frames (totaal nieuwe aanpakken) waarmee de kwaliteit van GF kan verbeteren. Deze drie frames zijn in eerste instantie getest tijdens de bijeenkomst Meer en beter GFT afval' (5 september 2019 in Nijkerk) en gaven ruimte om op een andere manier over kwaliteitsverhoging van GF na te denken.

Zo’n reframe vraagt om veranderingen in systemen. Daarom zoeken we een gemeente die de komende twee maanden met DIG de frames op creatieve manieren wil testen en ontwikkelen om kansen en belemmeringen te ontdekken van deze mogelijke nieuwe aanpakken en de gevolgen ervan.

Het gaat om een tijdsinvestering van ongeveer 8-12 uur, die met name zit in het aanwezig zijn in 1-3 creatieve bijeenkomsten (in overleg). Het zou het beste werken als er meerdere mensen (communicatie, beleid en uitvoering) kunnen meedenken. Maar mochten er van meerdere gemeenten één persoon interesse hebben, dan kunnen we daar ook mee uit de voeten. Heb je interesse? Laat dit vóór 5 november 2019 weten aan Ruben van Zeeland via rubenz@designinnovationgroup.nl. Mocht je eerst nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen via hetzelfde e-mailadres.