Land van Cuijk en Boekel in top 3: hoofdrol voor tariefzak


Voor Het Land van Cuijk en Boekel is diftar niks nieuws. Daar hebben ze al sinds 1996 diftar op basis van de tariefzak. Alleen afval dat aangeboden wordt in een dergelijke zak haalt de gemeente op. En dat werkt: de gemeenten zaten in 2017 gemiddeld op slechts 46 kilo restafval per inwoner. Maar het succes is te danken aan meerdere factoren.

Inwoners betalen momenteel 1,50 euro voor een tariefzak van 60 liter. Voor wie 60 liter teveel vindt, is er ook een 30 liter zak voor de helft van de prijs. Het succes van dit systeem werd nogmaals bevestigd toen gemeente Boekel zich in het jaar 2000 aansloot bij de organisatie Afvalinzameling Land van Cuijk. Boekel ging in één jaar tijd van 200 kilo restafval naar 85 kilo. “Die directe financiële prikkel werkt erg goed. De bevuiler betaalt”, zegt beleidsadviseur Johan Bens van Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. “Daarnaast zetten we in op de inzameling van grondstoffen.”

Kunststof

In 2009 startte Land van Cuijk en Boekel met de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal. Eerst op de milieustraten, later ook huis aan huis. “Dit bleek van grote invloed. Kunststof maakt een groot deel van het restafval uit, zeker qua volume, dus besloten we in 2012 de ophaalfrequentie omhoog te doen. Van één keer in de vier weken naar één keer in de twee weken.” Later werd dit samengevoegd met de inzameling van PMD. Bens: “Wij waren tot 2012 het beste jongetje van de klas. Totdat gemeente Horst aan de Maas de tariefzak invoerde en ons inhaalde. Zo zie je maar dat deze manier van inzameling erg goed werkt.”

Weg met GFT in restafval

GFT-afval kan tijdens een hete zomer geuroverlast geven. Land van Cuijk en Boekel haalde daarom het GFT vanaf 2014 wekelijks op in juni, juli en augustus. In 2017 besloten de gemeentes GFT gedurende het hele jaar wekelijks op te halen. Uit sorteeranalyses bleek namelijk dat een groot deel van het restafval nog steeds bestond uit voedselresten en dergelijke. “Dat was voor ons een trigger: er viel daar nog veel winst te behalen”, zegt Bens. “We hoopten dat de frequente inzameling mensen zou stimuleren om keukenafval te gaan scheiden. Veel inwoners wisten niet eens dat voedselresten bij het GFT hoorden. Er blijkt toch nog steeds een grote onduidelijkheid te zijn over wat nou precies waar bij moet.”

Het resultaat loog er niet om: de hoeveelheid GFT in het restafval nam met meer dan de helft af in 2017. Het Land van Cuijk en Boekel staat niet voor niets in de top 3 van best presterende gemeentes op het gebied van afvalinzameling. Bens: “Ons doel is om in 2030 honderd procent afvalscheiding te kunnen realiseren.”


zaken plastic afval

bak gft 2012