Landelijke Compostdag benadrukt belang van goed gescheiden gft


Op 30 maart 2019 vindt de jaarlijkse Landelijke Compostdag plaats. Op deze dag delen afvalbedrijven compost uit aan burgers om hen te bedanken voor het scheiden van hun gft-afval. Goede afvalscheiding is cruciaal. De Vereniging Afvalbedrijven, initiatiefnemer van de Landelijke Compostdag, vraagt gemeentes om die dag het belang van gft-scheiding te benadrukken.

‘Via gemeentes kunnen we meer burgers bereiken en op de hoogte brengen van het evenement’, zegt Jennifer Koster van de Vereniging Afvalbedrijven. De Vereniging Afvalbedrijven is initiatiefnemer van de jaarlijkse Compostdag. Zij zorgt in samenwerking met verschillende gemeenten voor een goed verloop van de dag. Alle afvalbedrijven die gft verwerken, doen mee aan de Landelijke Compostdag. Zij stellen compost beschikbaar aan de gemeentes om uit te delen. Sommige afvalbedrijven openen locaties voor bezoekers. Gemeentes kunnen extra aandacht voor de Compostdag genereren door aanvullende locaties open te stellen voor het uitdelen van compost. Denk aan milieustraten, gemeentewerven of misschien wel een kinderboerderij. De afgelopen jaren zijn vooral tuinliefhebbers op het evenement afgekomen. Zij kunnen de compost goed gebruiken voor hun tuin of moestuin.

Het belang van gft scheiden

Met de Landelijke Compostdag vragen de afvalbedrijven aandacht voor het belang van gft-scheiding. Een klokhuis, aardappelschillen en restjes eten: het hoort allemaal thuis in de gft-bak. Hoe beter burgers hun gft-afval scheiden, hoe meer ze bijdragen aan een duurzame samenleving. Gft wordt namelijk verwerkt tot compost. Deze kruimelige substantie is goed voor de bodem en groei van gewassen. Ook wordt er biogas uit opgewekt. De opgewekte elektriciteit kan aan het elektriciteitsnet worden geleverd. De warmte die vrijkomt gebruiken we ook, voor bijvoorbeeld het verwarmen van kantoorgebouwen. Dat maakt compost een circulair product. Het composteren van gft-afval is bovendien goedkoper en duurzamer dan de verbranding van restafval. Koster: ‘Om die reden willen we burgers informeren over de waarde van compost én ze aanmoedigen om groente- fruit- en tuinafval te blijven scheiden. Kwalitatief hoogwaardige compost begint immers bij de burger.’ Om compost te maken die daadwerkelijk als bodemverbeteraar kan functioneren, moet het gft van voldoende kwaliteit zijn. Hoe minder restafval de burger in de gft-bak doet, hoe beter de compost.

Bewoners activeren

Maar hoe krijg je de burger nu zo ver om gft (nog beter) te gaan scheiden? Koster: ‘In de eerste plaats willen we laten zien wat het oplevert en vooroordelen over afvalscheiding wegnemen. Bovendien sluit het scheiden van afval goed aan bij de duurzaamheidstrend van nu. We eten steeds minder vlees en we praten over onderwerpen als ‘vliegschaamte’.’

Koster geeft een voorbeeld dat inzichtelijk maakt hoeveel compost voor het milieu kan betekenen. ‘Compost heeft de goede eigenschap dat het CO2 vasthoudt in de bodem. Bomen hebben deze eigenschap ook, alleen moeten er maar liefst 70.000 bomen een jaar lang groeien om dezelfde hoeveelheid CO2 vast te houden als de jaarlijkse hoeveelheid compost, dat we van Nederlands gft-afval maken.’

Meer informatie over gft is te vinden op de informatiepagina over gft voor gemeentes. Daar vind je onder andere de factsheet ‘Wat is gft en wat mag wel en niet in de gft-bak’


Foto Compostdag

Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster