Noordoostpolder beslist samen met inwoners over inzamelmethode


In de Noordoostpolder denken bewoners actief mee over de afvalinzameling in hun gemeente. Geen diftar of omgekeerd inzamelen. Nee, gezamenlijk kozen ze voor twee extra containers: papier en PMD. Dat leverde 90 kilo minder restafval op in één jaar.

Zo’n 234 kilo restafval per inwoner. Dat was de stand van zaken in gemeente Noordoostpolder in de periode 2015/2016. Dit getal moest drastisch naar beneden. Bewoners zagen omgekeerd inzamelen niet zitten. Daarop besloten de gemeente en afvalinzamelaar HVC om met een groep bewoners om tafel te gaan zitten.

Burgers erbij betrekken

“Wij vinden het belangrijk om de burgers erbij te betrekken”, zegt Marcel van Brussel, vakspecialist afval en reiniging bij de gemeente Noordoostpolder. “We hebben verschillende inzamelmethoden met de bewonersgroep doorgenomen. Uiteindelijk kozen de inwoners voor twee extra containers per huishouden: voor papier en PMD. HVC schreef hiervoor een plan en daarmee zijn we naar verschillende wijk- en bewonersverenigingen gegaan om het aan te scherpen. We besloten om het restafval nog maar één keer in de vier weken op te halen en illegale restafvalcontainers uit het straatbeeld te halen.” De gemeente heeft het nieuwe afvalplan vanaf 2017 ingevoerd. En dat had succes: de gemeente ging van 234 kilo restafval per inwoner per jaar naar 143 kilo in 2017.

Ophef over GFT ophalen

Een andere succesvolle maatregel voerde Noordoostpolder kort daarvoor in: GFT ophalen in de buitengebieden. Al zorgde dat voor veel kritische vragen. Want boeren en andere mensen met een groot stuk grond hebben toch vaak een eigen composthoop? Waarom zou je daar GFT ophalen? Van Brussel: “Uit onderzoek bleek dat er in de buitengebieden toch veel GFT in het restafval zat. Op ons idee kwam eerst kritiek, zowel uit de politiek als bij de bewoners. Maar uiteindelijk zijn we heel blij dat we het gedaan hebben. Door deze maatregel is het restafval daar met 30 kilo per inwoner afgenomen.”

Workshop: Koken met restjes

De gemeente organiseerde verschillende activiteiten om bewoners feeling te geven met het onderwerp. Zo konden inwoners van Emmeloord zich vorig jaar opgeven voor een gratis kookworkshop. Hier leerde je koken met restjes onder het mom van: eet je koelkast leeg. Het is tenslotte zonde om het weg te gooien (bij het restafval). “De kookworkshops waren een enorm succes. De eerste vijf workshops waren binnen een paar dagen volgeboekt. Daarna hebben we er nog vijf georganiseerd. In totaal hebben er 150 mensen meegedaan. Het trok veel media-aandacht.” Ook werd er een bezoek aan afvalinzamelaar HVC georganiseerd, inclusief een lekkere lunch. Via de lokale krant en Facebook plaatste de gemeente een oproepje en konden burgers zich aanmelden. “Dat was erg positief. Bewoners waren zeer geïnteresseerd in het proces en konden zo zelf zien wat er met het afval gebeurt. Het was een prettige manier van samenwerken met de bewoners.”

In 2019 gaat de gemeente weer met een bewonersgroep in gesprek. Want de hoeveelheid restafval moet nog verder omlaag.


HVCvuilinsauto GFT

Zijlader