Regionale overleggen afvalscheiding en zwerfafval


Rijkswaterstaat houdt regelmatig regionale overleggen met gemeenten over VANG-HHA en zwerfafval. Doel van deze overleggen is het onderling delen van kennis en informatie.

U kunt zich nu vast aanmelden voor de volgende onderstaande regionale overleggen:

  • Regio Noordwest (Noord-Holland, Utrecht, Flevoland): do 5 maart (10.00-13.00 uur) gemeentehuis Purmerend
  • Regio Zuid-Holland: do 26 maart (10.00-13.00 uur) Irado, Schiedam