Startbijeenkomst leernetwerk Circulaire Ambachtscentra

Gepubliceerd op 17 september 2019

Op donderdagmiddag 5 september 2019 vond de startbijeenkomst ‘Leernetwerk Circulaire Ambachtscentra’ plaats. In navolging van de prijsvraag is er een leernetwerk opgestart om vraagstukken te beantwoorden, kennis te delen en alle gemeenten een impuls te geven met het opzetten van een circulair ambachtscentrum.

startbijeenkomst leernetwerkDeze dag stond in het teken van ontmoeting tussen iedereen die bezig is met het ontwikkelen van een circulair ambachtscentrum (CA). In het LEF Future Centre werd gesproken over de toekomst van het icoonproject en de eerste opgedane kennis over de plannen gedeeld. Met 60 aanwezigen was het een geslaagde inspiratievolle en interactieve middag.

Tijdens de opening werd door middel van een poll bepaald welke onderwerpen uitgelicht zouden worden. Het publiek was met name geïnteresseerd in vraagstukken over de juridische aspecten, samenwerking tussen partijen, business cases en de sociale domeinkant van een CA. Vragen of onduidelijkheden over deze onderwerpen is men tegen gekomen tijdens de ontwikkeling van een CA. In twee ronden en vier werkgroepen zijn deze vraagstukken besproken.

De gevarieerde groep mensen zorgde voor interactieve werksessies. Bij de juridische werkgroep was Marja Achterberg de vraagbaak, zij voert ook het onderzoek uit naar de juridische kant van circulaire ambachtscentra. Bij de groep ‘business case’ werden mogelijke verdienmodellen besproken, ook werd er bediscussieerd wat de waarde van een CA kan zijn en hoe je dit kan meten. In de andere werkgroep kwam men tot de conclusie dat een CA niet zonder het sociale domein kan, maar hoe kan dit goed begeleid en bekostigd worden? Verder werd bij ‘samenwerken’ het organiseren van een vruchtbare samenwerking tussen alle partijen besproken; welke partijen heb je nodig, hoe krijg je iedereen op één lijn en hoe blijf je partners binnen het project.

Als afsluiting werden de belangrijkste bevindingen gedeeld. Van de bijeenkomst is ook een visueel verslag gemaakt.
Het uitgebreide verslag van deze dag volgt nog. Hierin komt meer informatie te staan over de werkgroepen en wat er opgeschreven en besproken is, en hoe het leernetwerk vervolg gaat krijgen.