Circulair in de regio

Gepubliceerd op 7 juli 2020

Aan de slag als gemeente of provincie

Nederland is volledig circulair in 2050 en 50% circulair in 2030. Vrijwel alle
gemeenten en provincies delen deze ambitie. Hoe kun je dit praktisch
uitwerken in beleid en concrete programma’s? Op deze webpagina vind je handreikingen.

Luister mee naar de podcast ‘Overheden in de circulaire economie’!

Na de succesvolle Regiodagen 'CE-aanpak voor decentrale overheden', georganiseerd door Rijkwaterstaat en Circularities, is er nu een tweedelige podcast ‘Overheden in de circulaire economie’.

In deze tweedelige podcast serie neemt Klaske Kruk van Circularities je mee in de wereld van circulaire economie bij decentrale overheden. Dat doet ze samen met drie bestuurders en staatssecretaris Stientje van Veldhoven. De bestuurders hebben allen een andere context en middelen tot hun beschikking, maar streven alle drie naar een circulaire regio. Aan het woord komen:

  • Gert Vos, wethouder in de gemeente Hoogeveen en lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu
  • Sander de Rouwe, gedeputeerde in de provincie Friesland en namens de 12 provincies de coördinator op het gebied van circulaire economie bij IPO
  • Sander Mager, waterschapsbestuurder bij Amstel Gooi en Vecht en bestuurslid van de Unie van Waterschappen

Samen met deze drie bestuurders bespreekt Klaske goede voorbeelden, aandachtspunten, rollen die je als decentrale overheid kan spelen in een circulaire economie en samenwerkingsmogelijkheden. Ze evalueert wat gezonde ambities zijn bij circulair beleid en hoe je beleid maakt dat daadwerkelijk te realiseren is.

Deze podcast wordt aangeboden door Circularities, IPO, VNG en Unie van Waterschappen.