Massabalans Textiel

Gepubliceerd op 22 april 2020

Onder normale omstandigheden zamelt Nederland 136 kTon textiel gescheiden in, 169 kTon verdwijnt in de afvalbak. Dat blijkt uit de nieuwe Massabalans Textiel 2018 die vorige week met het Beleidsprogramma Circulair Textiel naar de Tweede Kamer is gestuurd. Rijkswaterstaat liet onderzoeksbureau FFact de Massabalans maken om cijfers boven water te halen over de inzameling, verwerking en afzet van textiel uit huishoudens. Van het gescheiden ingezameld textiel (inclusief schoenen) is 53% geschikt voor hergebruik, terwijl 33% wordt gerecycled. In Nederland wordt een klein deel van het textiel afgezet, het meeste textiel wordt geëxporteerd.

massabalans

De nieuwe Massabalans Textiel 2018 vindt u op de site van de Tweede Kamer.