Resultaten hoogbouw-project ook internationaal goed ontvangen

Gepubliceerd op 5 oktober 2020

De resultaten van het VANG-HHA project hoogbouw zijn internationaal goed ontvangen. Tijdens een webinar van BeWasteWise op 15 juli 2020 zijn door VANG-HHA en de gemeente Rotterdam de inzichten uit de pilots gedeeld met een breed publiek. De goede opkomst en het aantal vragen verraden de behoefte om meer kennis en ervaringen te delen over het scheiden van voedselresten door bewoners in stedelijke gebieden. Ook internationaal zijn steden aan de slag met inzameling van voedsel, zoals Londen en Milaan, die als inspiratie kunnen dienen voor Nederland.

>> Improving waste separation in high-rise buildings