VANG-HHA op het grondstoffencongres

Gepubliceerd op 25 februari 2020

Op 19 maart 2020 kunt u het Gemeentelijk Grondstoffencongres bezoeken, dit jaar bij de Woonindustrie in Nieuwegein. Centraal staat de oproep ‘Een goed verhaal begint bij jezelf: Laten we afvalscheiding eenvoudig en beter uitlegbaar maken’. Vanuit het programma VANG-HHA zijn we goed vertegenwoordigd tijdens de deelsessies. Komt u ook?

Hoe zorgen we voor een blijvend goed verhaal?

Veranderingen zoals de stijgende afvaltarieven, strengere wetgeving, problemen met afzetmarkten en strengere kwaliteitseisen zorgen ervoor dat we een goed verhaal moeten hebben om inwoners blijvend te stimuleren hun afvalstromen te scheiden.

Een greep uit een aantal sessies vanuit ons programma VANG-HHA:

  • We gaan in op de kwaliteit van de deelstroom GFT/E tijdens de sessie 'GFT-E; aanvalsplan, maatwerktrajecten en wel-niet-lijst'. Om het goed inzamelen en verwerken van gft te stimuleren is in 2019 het ‘Aanvalsplan gft’ gestart. Tijdens deze sessie staan we stil bij een aantal projecten die de kwaliteit en kwantiteit van GFT/E ten goede komen. En daarnaast presenteren we de nieuwe uniforme ‘gft wel-niet lijst’.
  • In de sessie 'Kwaliteit en afzet textiel' gaan we in op de problemen rondom de vervuiling van ingezameld textiel. Hoe voorkom je vervuiling van je textielstroom en verbeter je daarmee de kwaliteit?
  • Circulaire ambachtscentra voorkomen verspilling van grondstoffen door meer te repareren, op te knappen en te hergebruiken. Ze maken een mooie koppeling met onderwijs en het sociale domein. In de sessie 'Circulaire ambachtscentra' blikken we terug en kijken we vooruit.
  • Aan welke innovatieve oplossingen werken gemeenten samen rondom de toenemende verdichting en verstedelijking? U hoort innovatieve oplossingen in de sessie 'Innovatieve stedelijke afvalinzameling'.
  • Hoe kun je als organisatie voedselverspilling verminderen? In de sessie ‘Samen tegen voedselverspilling’ zullen een aantal mooie voorbeelden uit de praktijk worden gepresenteerd, zoals de koplopergroep circulaire restaurants en hotels.
  • Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid over huishoudelijk afval, maar heeft daarnaast ook te maken met overlast als gevolg van de inzameling van bedrijfsafval. Zij krijgen ook steeds vaker het verzoek om een rol op te pakken bij de inzameling van bedrijfsafval (vergelijkbaar met huishoudelijk afval) zoals van scholen. Welke rol kan de gemeente hierbij pakken? In de sessie ‘Bedrijfsafval: wat kan de gemeente doen?’ gaan we in op de thema’s slimme logistiek met minder vervoersbewegingen, minder emissies, een nettere openbare ruimte en meer afvalscheiding.

Dit en nog veel meer vind u op het grondstoffencongres op 19 maart, zien we u daar?

gemeentelijk grondstoffencongres