Green Deal ondertekend: landelijke overstap naar composteerbare koffiepads en theezakjes


14 april 2021 – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven geeft vandaag het startschot voor de Green Deal ‘koffiepads en theezakjes bij het gft’. Koffie- en theebedrijven in Nederland beloven met deze Green Deal gezamenlijk en zo snel mogelijk over te stappen op composteerbare koffiepads en theezakjes. De Green Deal is op initiatief van de branchevereniging Koffie & Thee Nederland gestart. Medeondertekenaars zijn koffie- en thee- producerende bedrijven, de Vereniging Afvalbedrijven en de Rijksoverheid.

88 miljoen kg extra gft wordt haalbaar met Green Deal

Het doel van de Green Deal is dat in de loop van 2021 ten minste 75% van de op de Nederlandse markt aangeboden koffiepads en theezakjes composteerbaar is. De ambitie is dat uiteindelijk alle in Nederland opererende bedrijven zijn overgestapt op composteerbare koffiepads en theezakjes. Dit betekent een potentiële toevoeging van circa 88 miljoen kilo gft op jaarbasis. “Met deze Green Deal zijn composteerbare theezakjes en koffiepads die veilig in de gft-bak kunnen een stap dichterbij. Goed voor het milieu en voor een gezonde toekomst. Zo ver zijn we nog niet, dus gooi ze nu nog bij het restafval en hou die wel/niet–lijst gft-afval goed in de gaten. Hoe beter we scheiden, hoe meer grijze zak we vermijden”, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Bedrijven dragen zorg voor de overschakeling naar composteerbare koffiepads en theezakjes. Zodra het doel wordt behaald wordt dit in opdracht van Rijkswaterstaat door een onafhankelijke instelling met een steekproef getoetst. Vervolgens wordt de wel/niet–lijst gft-afval aangepast en vanaf dat moment mogen koffiepads en theezakjes officieel in de gft-bak. Dit is naar verwachting medio 2021.

De Green Deal is nationaal, maar de deelnemende partijen hebben afgesproken om ook bedrijven en brancheverenigingen in andere landen te overtuigen van het belang van de Green Deal.

Composteerbare koffiecapsules

Koffiecapsules (cups) worden nadrukkelijk uitgesloten van deze Green Deal. Deze horen bij het restafval. Koffie & Thee Nederland onderzoekt in samenwerking met haar leden actief naar oplossingen, op zowel nationaal als Europees niveau, voor het beter recyclebaar maken van de verschillende soorten koffiecapsules.

teabags-gareth-hubbard-unsplash

De wel/niet–lijst gft-afval

Om de Nederlandse economie volledig circulair te maken, is het van groot belang om de hoeveelheid restafval te verminderen en afvalstromen beter te scheiden en te recyclen. Om hieraan bij te dragen, heeft Rijkswaterstaat samen met partijen uit de keten een wel/niet-lijst gft-afval ontwikkeld. Het doel van de lijst is bijdragen aan meer en schoner gft-afval door duidelijk aan te geven wat wel en niet in de gft-bak mag. Tot nu toe staan koffiepads en theezakjes nog op de niet-kant van de lijst omdat nog niet alle koffiepads en theezakjes in Nederland industrieel composteerbaar zijn.

Green Deal

Met Green Deals wil de Rijksoverheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Een gezamenlijke ketenaanpak is van groot belang. Bedrijven maken deze overstap op eigen kosten en krijgen hiervoor nadrukkelijk geen geld van de Rijksoverheid.