VANG-ondersteuning Veldhoven

Gepubliceerd op 20 april 2021

De gemeente Veldhoven blijft al een aantal jaren ‘steken’ op 125-130 kg/inw. Welke maatregelen moeten er genomen worden om in 2020 bij de VANG-ambitie van 30 kg/inw uit te komen? De gemeente vroeg om hier vanuit VANG-HHA te ondersteunen.

Dit heeft eind vorig jaar geresulteerd in een VANG-supporttraject waarbij de gevolgen van diftar zijn doorgerekend en gepresenteerd (zie voor het resultaat 'Opbrengst 4 jaar VANG-support'). Daarnaast vroeg gemeente Veldhoven begin dit jaar om ondersteuning bij het verwerken van resultaten en mogelijkheden in een keuzenotitie die eind maart in een oordeelvormende gemeenteraad is behandeld. De keuze die voorlag is:

  • 100 kg restafval per persoon, waarbij het huidige systeem van inzamelen en scheiden van afval wordt verbeterd.
  • 80 kg restafval per persoon, waarbij een financiële prikkel wordt toegevoegd aan een verbeterd systeem van inzamelen en scheiden van afval.

De eerste variant was de voorkeur van het college. Op termijn zou dan de financiële prikkel nog ingevoerd kunnen worden. De raadsfracties hebben op 30 maart allemaal de voorkeur uitgesproken voor het eerste scenario. Hiermee is het op 20 april een hamerstuk en kan een uitvoeringsplan opgesteld worden.

Vanuit VANG heeft de ondersteuning, naast het VANG-supporttraject, bestaan uit het sparren, voorzien van informatie over de keuzenotitie en uit het feedback geven op concept-versies van de notitie.