Aanpak GFT-E op het Gemeentelijk Grondstoffencongres: meer maatwerk en communicatie


In 2019 is het programma Aanvalsplan gft-e gestart. Het doel: meer en betere kwaliteit gft-e inzameling. Binnen het huishoudelijk afval is er rondom gft-e nog veel te winnen. Tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 24 maart 2022 maken we de balans op.

Een goede en vergaande afvalscheiding maakt het mogelijk om meer en betere materialen te hergebruiken, en levert bovendien waardevolle compost op. Kortom, het werkt toe naar circulariteit. In het opgestelde aanvalsplan worden gemeenten meegenomen in het verhaal van gft-e, de inzameling daarvan en de communicatie daaromheen.

Op 24 maart wordt gekeken hoe dat proces nóg beter kan. Met andere woorden: hoe maak je van inwoners superscheiders? Tijdens deze sessie word je meegenomen in allerlei verschillende oplossingen. En dat is soms minder prijzig en complex dan je denkt.

Deze en andere interessante kennissessies vinden op 24 maart 2022 plaats op het Gemeentelijk Grondstoffencongres. Daarin staat de rol van gemeenten centraal bij de aanpak en agendering van problemen in de grondstofketens. Bekijk de website van het Gemeentelijke Grondstoffencongres.