Benchmark Huishoudelijk Afval


Op 12 april is de Benchmark Huishoudelijk Afval 2022 gestart. Ruim 170 gemeenten nemen deel aan vier sessies waarin informatie wordt gedeeld en van elkaar wordt geleerd.

In de benchmark huishoudelijk afval worden uw afvalprestaties vergeleken en geanalyseerd op 4 prestatiegebieden: milieu, kosten, service en vaardigheden. Dit jaar is er extra aandacht voor recycle-indicatoren, zodat meer inzicht in de circulariteit van gescheiden stromen ontstaat.

De gegevens worden vastgelegd in een benchmarkrapport per deelnemer en een overall analyserapport.

Op de website Benchmark Huishoudelijk afval - Leren door te vergelijken staan ook enkele tools waarmee u als gemeente uw prestaties op hoofdlijnen al kunt vergelijken met andere gemeenten, zoals de VANG-vergelijker en de VANG-landkaart. Met de VANG-CO2-calculator kunt u de CO2-besparing berekenen door de afvalscheiding in uw gemeente.

Wilt u meer weten, kijk dan op de website van de Benchmark Huishoudelijk afval of neem contact op via info@benchmarkafval.nl.

De volgende bijeenkomsten zijn op:

  • 14 juni 2022 - 1e werkbijeenkomst (10 - 15 uur)
  • 29 september 2022 - 2e werkbijeenkomst (10 - 15 uur)
  • 3 november 2022 - slotbijeenkomst (14 - 16 uur).