Aan de slag met afvalpreventie in jouw gemeente


Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. Dat houdt in: zo min mogelijk grondstoffen gebruiken en er zo lang mogelijk mee doen. Het voorkomen van afval is dus een belangrijke stap in het streven naar een circulaire economie. Maar hoe doen we dat?

De gemeente kan haar inwoners, en tot op zekere hoogte haar ondernemers, motiveren om met afvalpreventie aan de slag te gaan, informatie verspreiden hóe ze afval kunnen verminderen en afvalpreventie faciliteren door een goed ondernemersklimaat neer te zetten of door zelf faciliterende initiatieven op te zetten.

In het drukbezochte webinar, dat op 27 januari 2022 plaatsvond, hebben vier Nederlandse gemeenten tips en tricks gedeeld over hoe zij huishoudelijk afval proberen te voorkomen. En wat blijkt? Dankzij het enthousiasme van bewoners en ondernemers worden er mooie resultaten geboekt!

Van deze webinar is een factsheet gemaakt. Hierin zijn de belangrijkste inzichten nog eens op een rij gezet.