Start nieuwe subsidieregeling opzetten circulair ambachtscentrum


Update 25 oktober 2022: Enkele initiatiefnemers voor een circulair ambachtscentrum hebben geïnformeerd naar de mogelijkheid de deadline van 31 oktober met 1 of 2 weken te verlengen. Voor het inhoudelijk beoordelen van de aanvragen en het tijdig beschikken is dat helaas niet mogelijk. Mocht dit tot onoverkomelijke problemen leiden, neem dan contact met ons op via het contactformulier om vervolgens te bezien hoe daar mee om te gaan.

Nederland streeft naar een volledige circulaire economie in 2050. Gemeenten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren door een circulair ambachtscentrum op te zetten.

Om gemeenten te stimuleren is het ook dit jaar weer mogelijk een subsidieaanvraag te doen. Via de subsidieregeling stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in totaal 1,0 miljoen euro beschikbaar. De best beoordeelde plannen krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro (inclusief BTW). De subsidieregeling loopt dit jaar tussen 1 en 31 oktober. Ook dit jaar kunnen gemeenten die in eerdere ronden al een financiële bijdrage hebben ontvangen deelnemen.

In 2019, 2020 en 2021 stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al subsidies beschikbaar voor het geven van een extra impuls aan circulaire ambachtscentra. Zo zijn er al 74 gemeenten ondersteund en verspreiden de circulaire ambachtscentra zich duidelijk als een olievlek over het land.

Waar moet het plan aan voldoen?

In de nieuwe gemeentelijke plannen moeten minimaal de vijf pijlers van een circulair ambachtscentrum (milieustraat, kringloop, reparatie, sociaal en onderwijs) samenkomen. Dit jaar wordt er nadrukkelijker gekeken worden naar de praktische uitvoerbaarheid, de mate waarin andere gemeenten betrokken zijn en hoe burgers/consumenten betrokken worden bij de realisatie.

Meedoen?

De subsidieregeling is op 29/09/2022 gepubliceerd in de Staatscourant. De 'Toelichting bij aanvraag subsidie Circulaire Ambachtscentra 2022' en het 'Aanmeldformulier' staan op de website.

Meer informatie

Vragen of meer informatie nodig over circulaire ambachtscentra?

Neem contact met ons op via het contactformulier of kijk op de website. Hier vindt u niet alleen informatie over deze nieuwe subsidieaanvraag, maar ook praktijkvoorbeelden, verschillende onderzoeken en een inspirerende video over circulaire ambachtscentra.