Tweede bijeenkomst Koplopergroep Preventie


Op 21 juni 2022 is de tweede bijeenkomst van de Koplopergroep Preventie gehouden. Deze groep is begin dit jaar opgericht en wordt gevormd door negen gemeenten en drie afvalverwerkers die koploper willen worden op het gebied van afvalpreventie. Het doel van de groep is om te informeren, inspireren en activeren door kennis op het gebied van preventie te delen en gezamenlijk tot acties te komen.

Na een eerste digitale bijeenkomst werd de tweede georganiseerd bij de inspirerende Social Impact Factory in Utrecht georganiseerd. In de meeting is het doel en de afbakening van de koplopergroep verder besproken. Daarna hebben alle drie de werkgroepen (over het stimuleren van ondernemers, uitgebreide productenverantwoordelijkheid en gedrag & communicatie) een update gegeven over hoe het met de werkgroep gaat en welke acties er lopen.

Elisah Pals van Zero Waste Nederland was aanwezig om gemeenten te inspireren met preventie, zoals het gebruik van de sticker ‘Neem gerust je eigen verpakking mee’ voor ondernemers. Ook Mariska Joustra van Milieu Centraal was bij de meeting en heeft de gemeenten verteld over een pilot die in het teken staat van ‘delen en lenen’. Hierin worden in bepaalde wijken spullen gedeeld en geleend onder bewoners via een online platform.

Tot slot zijn de plannen voor de rest van 2022 besproken. De koplopergroep wil eind dit jaar een Menukaart Afvalpreventie opleveren, waarin zowel de invloedssfeer van gemeenten als de activiteiten die gemeenten kunnen ondernemen, worden toegelicht. Een voorbeeld is het invoeren van de ‘ja/ja-sticker'.

Meer weten over de koplopergroep afvalpreventie of aanhaken? Mail dan naar vanghuishoudelijkafval@rws.nl.