Voedselvermalers in Nederlandse huishoudens


Etensresten scheiden in een appartement of flat is lastig, er is soms weinig ruimte voor een extra prullenbak, het afval kan stinken en vliegen aantrekken en het is maar de vraag of er een gft-container in de buurt is. Zo blijkt uit cijfers van VANG dat slechts 1,5% van het afval uit hoogbouw gescheiden wordt[1]. Wellicht dat een voedselvermaler naast de gootsteen de oplossing is om voedselresten effectief te scheiden van het restafval.

Wij zijn Mélanie en Marijn en wij doen een project voor Rijkswaterstaat namens de Young Urban Engineers. In dit project doen wij onderzoek naar voedselvermalers (‘Food Waste Disposers’) en hoe deze kunnen worden toegepast in Nederlandse huishoudens, specifiek in appartementencomplexen.

Er wordt al geëxperimenteerd met dit soort systemen in Zweden en het Verenigd Koninkrijk, en in de Verenigde Staten bevat zo’n 52% van de huishoudens al zo'n vermaler, zo bleek uit een workshop over dit onderwerp op 17 mei. Hierin vertelden verschillenden stakeholders (producenten, projectleiders) uit het VK en Zweden over hun ervaringen met dit systeem aan Nederlandse geïnteresseerde partijen (gemeenten, Rijkswaterstaat, onderzoekers uit Wageningen en wij). Deze workshop leerde ons vooral dat bij meeste bestaande projecten het systeem aansluit op de riolering. Dit is niet alleen tegen de regelgeving (vanwege vergisting van dierlijke bijproducten), maar leidt waarschijnlijk ook tot kwaliteitsverlies van de materiaalstroom. Wij gaan kijken naar welke alternatieven er mogelijk zouden zijn in Nederland. Hierbij is de mate van circulariteit de belangrijkste graadmeter.

Dit project loopt nog door tot eind augustus 2022. Heeft u interesse, voelt u zich dan vrij om een bericht te sturen (marijn.veraart@hotmail.com en/of melaniedroogleeverfortuyn@gmail.com).

[1] https://vang-hha.nl/kennisbibliotheek/improving-waste-separation-high-rise-buildings/