Week van de AfvalHelden 2022


WEEK VAN DE AFVALHELDEN – 7 t/m 13 maart 2022 – DOE OOK MEE!

Afvalinzameling, groenbeheer, reiniging en verwerking: werk dat essentieel is voor een slim gebruik van afval en grondstoffen en een goed draaiende samenleving. In de Week van de AfvalHelden zetten we onze medewerkers in het zonnetje. Dat zijn er best veel: ongeveer 30.000 mensen zetten zich dagelijks in voor het inzamelen van afval en grondstoffen, het runnen van een milieustraat, het veilig vervoeren naar de verwerker, het verwerken en recyclen. We noemen ze onze AfvalHelden, met een hoofdletter H. Ook zijn er medewerkers actief in ‘het groen en grijs’: van rioolbeheerder tot kolkenreiniger, van zoutstrooier tot begraafplaatsbeheerder. Een rijke verzameling van beroepen met een gemeenschappelijk kenmerk: het gaat om mooi werk dat ertoe doet. Ze werken in een vitale sector. En verdienen onze waardering.

Deze site heeft tot doel om de Week van de AfvalHelden tot een groot succes te maken. Met informatie, inspiratie, handige hulpmiddelen en meer.

Leden, fans, pers en publiek: help ook mee onze Helden in de spotlights te zetten!

Met opgeruimde groet,

NVRD, Vereniging Afvalbedrijven, O&O Fonds GEO, TLN