Aankondiging: aftrap participatietraject verkenning standaardisering van afvalscheiding en -inzameling


Begin 2023 is in het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) de verkenning naar de (on)mogelijkheden van meer landelijke standaardisering van afvalscheiding en inzameling aangekondigd. Deze verkenning richt zich op de inzameling van huishoudelijk afval en specifiek de stromen pmd, gft-afval, textiel, papier, glas en restafval. In de komende periode worden verschillende belanghebbenden benaderd om mee te praten over dit onderwerp.

Gemeenten en inzamelaars spelen een belangrijke rol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hecht grote waarde aan input vanuit deze groep belanghebbenden. Tijdens drie regiobijeenkomsten neemt het ministerie gemeenten en inzamelbedrijven graag mee in het beleidsproces rondom standaardisatie en horen wij graag de behoeften, zorgen en ideeën rondom de verkenning van meer landelijke standaardisatie van afvalscheiding en inzameling.

De bijeenkomsten zullen ‘s middags plaatsvinden op:

  • Donderdag 28 maart - Eindhoven
  • Donderdag 11 april - Utrecht
  • Donderdag 18 april - Zwolle

Zowel de inschrijflink als meer informatie volgt in de volgende VANG-nieuwsbrief van eind februari. Er is beperkte ruimte per bijeenkomst. Om zoveel mogelijk gemeenten en inzamelbedrijven de kans te geven om deel te nemen zullen wij per gemeente of inzamelbedrijf één deelnemer verwelkomen.

Deze regiobijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor gemeenten en inzamelaars van huishoudelijk afval. Andere groepen belanghebbenden zoals producentenorganisaties en afvalverwerkers worden op een ander moment geconsulteerd en zullen binnenkort worden benaderd.