Slimme camera's bestrijden vervuiling in gescheiden afvalstromen


Nieuwe technologieën beloven de strijd tegen vervuiling in door inwoners of bedrijven aangeboden containers met gescheiden afval te winnen. Op een workshop in februari 2023 toonden verschillende leveranciers hun oplossingen met camera's, chipregistratie en kunstmatige intelligentie (AI). De technologie leek klaar voor gebruik maar gemeenten en samenwerkingsverbanden waren nog terughoudend. Inmiddels zijn de eerste toepassingen met succes gerealiseerd.

Hoe werkt het?

 • Camera's in de vuilniswagen maken foto's of video's van de inhoud van een container bij lediging.
 • AI herkent automatisch vervuiling, zoals plastic, glas, stenen en luiers in gft.
 • De containerchip koppelt de foto aan het adres van de bewoner.
 • De bewoner kan een bericht of brief ontvangen met informatie over de vervuiling en tips voor beter scheiden. Na enkele keren kan ook een boete worden gegeven.

Voordelen

 • Automatische detectie van vervuiling
 • Inzicht in probleemwijken en –adressen en mogelijkheid tot terugkoppeling en ingrijpen
 • Betere naleving van de scheidingsregels
 • Betere stromen, minder restafval en lagere kosten voor verwerking

Leveranciers

WASTEGUARD® | Jama

Lixo - Data analysis for waste collection

Experts in Image Processing Sensors and AI - Viu More

AI in Recycling | AI for Waste Management | AMCS Group

Afvalcontainer of plastic containers kopen? - Kliko Groep / c-detect › Artificial intelligence › Products › c-trace GmbH

Update maart 2024

 • Jama heeft haar camera systeem bij ca dertig gemeenten operationeel;
 • Vanuit VANG zullen in 2024 diverse demo-dagen worden georganiseerd met toepassingen van de diverse leveranciers.
 • Enkele partijen werken aan een camerasysteem voor de beoordeling van de kwaliteit ofwel verontreinigingsgraad van een volledige vracht uit een inzamelwagen, bij overslag of op de bunkervloer bij de verwerker.

Meer info + opvragen presentaties

Addie.weenk@rws.nl