Programma Gft-congres: van keuken tot compost


Programma Gft-congres: van keuken tot compost, op dinsdag 31 oktober 2023 in Villa Jongerius.

12.00 – 13.00 uur: Inloop met broodjes (vegetarisch belegd)

13.00 – 13.05 uur: Opening

13.05 – 13.20 uur: Stand van zaken GFT

Tim Brethouwer (Vereniging Afvalbedrijven) schetst waar we staan met de inzameling en verwerking van gft. Wat is de ontwikkeling in de kwaliteit en kwantiteit, wat is er beleidsmatig veranderd?

13.20 – 13.40 uur: Wel of Niet?

Rob Versfeld (MilieuCentraal) leidt ons door de wel/niet-lijst voor gft. Wat is er veranderd, waar zijn de meeste vragen over, en hoe goed weten we zelf eigenlijk waar wat thuis hoort? Je kennis wordt getest!

13.40 – 13.45 uur: Vragen en discussie

13.45 – 14.05 uur: Afvalscheidingsgedrag

Addie Weenk (RWS) neemt ons mee in de laatste inzichten over afvalscheidingsgedrag, samen met Ralf Arents (HVC) en Annemarie Griffejoen (gemeente Amsterdam)

14.05 – 14.25 uur: Panelgesprek Hoogbouw

De gescheiden inzameling van gft in de hoogbouw begint op steeds meer plekken vorm te krijgen. We praten met een aantal gemeenten over de aanpak, ervaringen, resultaten en vooral over de lessen die zij geleerd hebben. Met Piet van Oirschot (gemeente Tilburg), Sigrid Schuurman (gemeente Rotterdam) en Touria Sbaa (gemeente Amsterdam)

14.25 – 14.55 uur: Pauze

14.55 – 15.40 uur: Kwaliteitsmanagement GFT

Dat de kwaliteit van het gft belangrijk is weet iedereen, maar hoe zorg je ervoor dat je op verschillende momenten in de keten die kwaliteit zo goed mogelijk beheerst. Stantec heeft hierover aanbevelingen gedaan en ondertussen werken anderen hiermee in de praktijk. In deze sessie gaan we hier dieper op in, met:

  • Introductie door Tessa Vaendel (Stantec)
  • Kwaliteitsbeheersing bij de inzameling door Nicky Somohardjo (Midwaste)
  • kwaliteitsbeheersing bij acceptatie en overslag, door Robert Jansen (Indaver) en Paul Marinussen (ZRD)

15.40 – 15.50 uur: Vragen en discussie

15.50 – 16.10 uur: Toepassing van compost in de akkerbouw

Van de gft die burgers afdanken maken we compost die voor het grootste deel wordt toegepast in de akkerbouw. Het kan haast niet meer circulair! Andre Hoogendijk (BO Akkerbouw) gaat in op de belangrijke betekenis van compost voor de Nederlandse akkerbouwers.

16.10 – 16.20 uur: Standaardisering inzameling

De beleidsvrijheid van gemeenten om zelf te bepalen hoe de gescheiden inzameling wordt georganiseerd wordt mogelijk beperkter. Bas Peeters (NVRD) gaat in op de vraag wat dit kan betekenen voor de gft-inzameling.

16.20 – 16.25 uur: Vragen en discussie

16.25 – 16.50 uur: Toekomst GFT

In de laatste sessie spreken we met een selectie van de sprekers en met het publiek over welke ontwikkelingen ons nog te wachten staan en  over wat er in gang gezet zou moeten worden

16.50 – 17.00 uur: Afsluiting

17.00 – 18.30 uur: Netwerkborrel