Programma VANG-congres PMD en OPK


Het congres is speciaal georganiseerd voor gemeenten en staat geheel in het teken staat van Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD) en Oud Papier en Karton (OPK). Diverse sprekers van uiteenlopende organisaties krijgen het woord. Ze vertellen je meer over de gehele keten - van het moment van weggooien tot de inzameling, én ze gaan dieper in op hoe we de kwaliteit van deze afvalstromen kunnen verbeteren.

Programma

12.30 – 13.00 uur: Inloop

13.00 – 13.15 uur: Opening en stand van zaken VANG-HHA
Cees Riksen, adviseur bij Rijkswaterstaat, geeft inzicht in de plannen van VANG-HHA voor het komende jaar. Het uitvoeringsprogramma is tot 2025 gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde afvalstromen en daarmee de recycling te verbeteren.

13.15 – 13.30 uur: Handboeken: op weg naar een betere kwaliteit PMD én OPK
De kwaliteit van ingezamelde afvalstromen goed houden en verbeteren is een belangrijk aandachtspunt binnen VANG-HHA. Met dat doel zijn er twee handboeken voor gemeenten en inzamelbedrijven opgesteld, gericht op het bevorderen van een betere kwaliteit en inzameling van de afvalstromen PMD en OPK. Nadieh Kamp, adviseur bij Rijkswaterstaat presenteert de handboeken.

13.30 – 14.10: Verbeteren van kwaliteit PMD in de praktijk
Kwaliteitsverbetering PMD door voorlopers en communicatie
Gemeente Arnhem behaalde in 2023 een succesvolle verbetering van de kwaliteit van huis-aan-huis ingezameld PMD (met mini containers) met een resultaat van 0% afkeur tot nu toe. Dit succes is te danken aan samenwerking in de keten, structurele controles en heldere en open communicatie met inwoners. Mark Wanders, beleidsadviseur afval, neemt je mee in hoe een combinatie van deze pijlers heeft geleid tot een verbetering.

Kwaliteit grondstoffen: meten is weten, gissen is missen
Corina Hendriks (Programmamanager Kwaliteit Grondstoffen ROVA) neemt je mee in het systeem van kwaliteitsmetingen van ROVA. In afvalland vinden we ‘kwaliteit grondstoffen’ belangrijk. Maar wat is eigenlijk de kwaliteit van onze grondstoffen? Wat is het probleem? En hebben de interventies die we uitvoeren ook effect?

14.10 – 14.50: Uitdagingen inzameling OPK
Pop-up milieuparken
Ab Hoogesteger en Daan Vermeer gaan in op hoe gemeente Rotterdam nu al 3 jaar lang milieustraten naar de wijken toe brengt. Zo kunnen Rotterdammers dichtbij hun woning grofvuil kwijt zoals e-waste, grote kartonnen dozen, wasmanden etc. We zijn dit begonnen om bijplaatsingen te verminderen en de bekendheid van de milieustraten te vergroten.

Alternatief voor inzameling met vrijwilligers
Yfke Hoogland neemt ons mee in hoe gemeente Heerenveen in 2020 koos voor afschaffing van de papierinzameling met vrijwilligers. Hiervoor in de plaats kwam een nuttiger en eerlijker alternatief: het zwerfvuilprogramma Schoon Belonen Heerenveen. Scholen of verenigingen kunnen zich inschrijven voor dit programma om voor een vergoeding hun gebied schoon te houden.

14.50 – 15.20: Pauze

15.20 – 15.40: Wel of niet?
Na de pauze wordt je eigen kennis getest. Rob Versfeld (MilieuCentraal) leidt ons door de vragen die zij binnenkrijgen van consumenten over wat wel en niet in de bak mag. Waar ontvangt MilieuCentraal de meeste vragen over, en hoe goed weten we zelf eigenlijk waar wat thuis hoort?

15.40 – 16.00: Op weg naar duurzamere verpakkingen

Naast de inzameling van PMD en OPK is ook de voorkant van de keten van belang. Karen van de Stadt van het KIDV gaat meer vertellen over duurzame verpakkingen aan de hand van de R-ladder.

16.00 – 16.40: Samenwerking en kwaliteitsmanagement
Een praktische kijk op de inzameling en verwerking van oud papier en karton
PreZero heeft meerdere rollen in de afvalketen van oud papier en karton. Key accountmanager overheden, Mariëlle Alberda, vertelt hier meer over. Hoe denkt PreZero dat de kwaliteit van het ingezamelde OPK verbeterd kan worden? En welke rol hebben gemeenten hierin?

Samenwerken aan kwaliteitsverbetering
Jan van der Ven van Nedvang zal ingaan op de aanpak die is opgestart om te komen tot een optimale inzameling van PMD. Hierin wordt sinds 2023 door Nedvang samengewerkt met een groot aantal gemeenten om gezamenlijk tot verbetering te komen.

16.40 – 17.00: Afsluiting

17.00 – 18.00: Netwerkborrel

Heb je je al aangemeld? Leuk! Dan zien we je daar. Nog niet aangemeld? Geen probleem, er zijn nog wat plekjes. Meld je aan vóór 23 januari.