Wel/niet lijstWat mag wel en wat mag niet in de gft-bak? Vanuit verschillende partijen, zowel gemeenten, inzamelaars als verwerkers, kwam een verzoek om een uniforme lijst met als doelstelling meer gft-afval uit het restafval te oogsten en de verontreiniging van het ingezamelde gft-afval terug te dringen.

De wel/niet lijst voor gft-afval is een product van het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval en maakt deel uit van het Aanvalsplan gft-afval en textiel: ‘Naar meer en schonere deelstromen’. De lijst is samengesteld door Rijkswaterstaat in samenwerking met NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

We roepen alle partijen in de keten, dus burgers, gemeenten, inzamelaars en verwerkers, op om deze lijst te gebruiken zodat we gezamenlijk de doelstelling behalen.

Koffiepads en theezakjes bij het gft

Naar aanleiding van een succesvolle Green Deal Koffiepads en theezakjes zijn we verheugd te kunnen melden dat de koffiepads en theezakjes vanaf 10 januari 2023 bij het gft mogen. De wel/niet lijst gft (pdf, 150 kB) is hierop aangepast. De koffiecups blijven op de niet-kant. Verder is er nog een kleine wijziging voor verpakkingen. De wijzigingen zijn in concreto:

Aan de wel-kant

  • Losse thee, theezakjes, koffiefilters, koffiepads (i.p.v. Losse thee, koffiedik)

Aan de niet-kant

  • Koffiecups, ook composteerbare (i.p.v. Theezakjes, koffiepads en –cups)
  • Verpakkingen en wegwerpproducten van wat voor materiaal dan ook (i.p.v. Verpakkingen van wat voor materiaal dan ook).