Diftar? Daar doet Moerdijk niet aan


Geen diftar, wel een mooi resultaat. Dat kan, bewijst Moerdijk. De gemeente haalt alles van waarde op aan huis. Wie goed scheidt, hoeft dus minder vaak naar de restafvalcontainer. “Inwoners positief stimuleren werkt beter dan hen financieel extra belasten”, vindt Ico Goedhart, senior adviseur woonomgeving.

Iets is van waarde als je het kunt hergebruiken, vindt de gemeente Moerdijk. Denk aan papier, gft en plastic. “Als inwoners zoveel mogelijk thuis scheiden, scheelt dat wekelijks een wandeling naar de ondergrondse container voor restafval. Dat motiveert”, aldus Goedhart. In 2017 startte Moerdijk in een paar kernen met haar nieuwe manier van inzamelen. Nu, in 2019, gebeurt het overal binnen de gemeente. Met uitzondering van het buitengebied, daar wordt restafval nog wel opgehaald omdat er geen ondergrondse containers zijn. In 2017 produceerden inwoners van de gemeente gemiddeld 253 kilogram restafval per persoon per jaar, nu 153 kilogram. Een flinke afname. Het doel is om in 2020 op 100 kilogram per persoon uit te komen.

In gesprek met inwoners

Bij het totstandkomen van de nieuwe aanpak betrok de gemeente haar inwoners. Er werden avonden georganiseerd waar medewerkers samen met collega’s van samenwerkingspartner gemeente Breda in gesprek gingen met inwoners. Goedhart: “Daar komt natuurlijk lang niet iedereen op af, maar met de mensen die er waren, kwamen we tot goede ideeën. Samen bepaalden we de locaties van de nieuwe ondergrondse containers voor restafval. Wij deden voorstellen en inwoners reageerden daarop. Waardevol, want zo kwamen we op plaatsen die wijzelf niet hadden kunnen bedenken. We stelden van tevoren wel een kader op. Want hoewel we graag tegemoet willen komen aan alle wensen, moeten we ook rekening houden met vooraf opgestelde plaatsingscriteria. Zoals de maximale loopafstand naar een container.” De gemeente communiceerde zoveel mogelijk op buurtniveau. De ene keer via een bijeenkomst, de andere keer via een brief of enquête.

Bewust van het belang

Met de kennis van nu had hij het project niet anders aangepakt, zegt Goedhart. “Wellicht hadden we de inwoners van bepaalde wijken nog meer moeten meenemen in onze beslissingen. Op bepaalde plekken konden we geen container plaatsen op de door hen gewenste locatie. Niet omdat we dat niet wilden, maar omdat uit technisch onderzoek bleek dat dit niet kon. Dat was achteraf niet voor iedereen duidelijk.” Zijn tips? “Maak je inwoners bewust van het belang van scheiden. Vraag hen om maximale inbreng vanaf de start. En wees zo transparant mogelijk: hoe komt het dat de belasting niet omlaag gaat terwijl mensen steeds beter scheiden? Als je niet uitlegt hoe dat zit, is het logisch dat mensen het niet begrijpen. En als laatste: beloon inwoners voor hun scheidingsgedrag. Bijvoorbeeld door een keer extra langs te komen voor het gft, als het warm is en stank op de loer ligt."