Gedrag en circulaire economie


Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. Hiervoor is gedragsverandering bij burgers en bedrijven een voorwaarde. Rijkswaterstaat biedt hiervoor kennis en expertise.

Waarom gedragsverandering?

Om een circulaire economie te bereiken zullen we anders met spullen om moeten gaan. Producenten zullen producten van andere materialen maken, deze anders gaan ontwerpen en via andere, meer circulaire businessmodellen op de markt zetten. Consumenten zullen vaker spullen aanschaffen die (gemaakt zijn van materialen die) al eerder zijn gebruikt, deze vaker lenen en langer in gebruik hebben. Daarnaast zullen ze niets meer weggooien, maar gescheiden inleveren zodat het kan worden hergebruikt of gerecycled. Dit bekent dat er een (on)bewuste verandering nodig is richting circulair gedrag.

Wat doet Rijkswaterstaat hierin?

Rijkswaterstaat richt zich op de praktijk en onderzoekt hoe beleid het best tot uitvoering kan worden gebracht. Hierbij werken we samen met stakeholders en kennispartners. In onze aanpak staat altijd de praktische toepassing van gedragskennis centraal. In onze projecten volgen we altijd dezelfde stappen.

We starten met een gedragsanalyse. Wat is nu écht het probleem? Wat is het gewenste gedrag en waarom wordt het niet uitgevoerd? Hierbij gaan we ervan uit dat gedrag enkel wordt uitgevoerd als iemand de motivatie, capaciteit en de gelegenheid ervoor heeft. Op basis van deze informatie ontwikkelen we een aanpak, die we testen op de effectiviteit ervan in pilotprojecten. Vervolgens verspreiden we de kennis in ons netwerk. Op deze manier hebben we bijvoorbeeld onderzocht:

Kijk voor meer in de kennisbibliotheek VANG-HHA en de kennisbibliotheek zwerfafval en zoek op gedrag.

Onze opgedane kennis delen wij graag. We bieden stakeholders daarom gedragstrainingen aan, organiseren webinars en lunchlezingen en plaatsen alle onderzoeksrapporten op de kennisbank. Heeft u vragen, neem dan contact op via onze Helpdesk Afvalbeheer.