Netwerk 'Innovatie Stedelijke Afvalinzameling' (ISA)

Gepubliceerd op 14 april 2020

Sterk verstedelijkte gemeenten hebben een grote uitdaging als het gaat om de gescheiden inzameling van afval. Om de krachten te bundelen is, voortvloeiend uit het landelijke project Afvalscheiding Hoogbouw, een netwerk opgezet met circa 20 grote steden. Daarbij wordt in vijf werkgroepen kennis verzameld, opgebouwd en gedeeld over de volgende onderwerpen:

  • GF-inzameling hoogbouw
  • Bedrijfsafval
  • Scheidingsbereidheid & gedrag
  • Ruimtelijke ontwikkeling, inbreiding, financiering & nieuwe projecten.

Naast kennisdeling worden er ook innovatieve projecten geïnitieerd, zo mogelijk gezamenlijk.

Jaarlijks zijn er vier brede uitwisselbijeenkomsten. Daarnaast komen de werkgroepen bijeen om tot de gewenste projecten en resultaten te komen.

Het netwerk wordt georganiseerd vanuit het VANG-HHA programma.

Als u interessante ontwikkelingen en innovaties wilt delen met dit netwerk, kunt u dat melden bij addie.weenk@rws.nl