De NVRD-toolbox gemeenteraadsverkiezingen is weer aangevuld!


In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart heeft de NVRD een toolbox ontwikkeld die gemeenteraadsleden en lokale bestuurders kunnen gebruiken bij het vormgeven van het gemeentelijke afvalbeleid. De toolbox bevat handige documenten en handreikingen met daarin meer informatie over veelvoorkomende vraagstukken bij gemeenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Afvalscheiding op scholen
  • Effectieve aanpak van bijplaatsingen
  • Factsheet Diftar
  • Handvatten gemeentelijk afvalpreventiebeleid
  • Emissievrije afvalinzameling
  • Toolbox voor luiers

Benieuwd naar deze en andere onderdelen van de toolbox? Neem dan een kijkje op de website!