Papier hier!


In Nederland wordt al op grote schaal papier en karton gerecycled. Om de recycling naar een hoger niveau te brengen is het belangrijk dat alle ketenpartners mee werken. Producenten en inkopers kunnen kiezen voor goed recyclebaar papier door aandacht te besteden aan het ontwerp. En gebruikers kunnen door nog meer te scheiden en vervuilingen te vermijden de kwaliteit/waarde van het oude papier en karton verhogen.

Om het gebruik van deze waardevolle grondstoffen te verlagen is er meer nodig dan alleen recycling. Het gebruik van papier en karton blijft groeien in Nederland. Om een daadwerkelijke reductie te bereiken zoals vastgesteld in het Nederlandse Circulaire Economie beleid (link) is preventie erg belangrijk. Door minder producten af te nemen die we niet nodig hebben en te kiezen voor minder wegwerpproducten kunnen we onze ecologische voetafdruk echt verlagen.

Gemeenten kunnen de hoeveelheid ongewenst drukwerk verlagen door onder andere over te stappen naar een JA|JA sticker, het zogenaamde opt-in systeem. Dit systeem betreft in feite een omdraaiing van de huidige situatie. Traditioneel kunnen inwoners met een sticker kenbaar maken dat ze géén reclamedrukwerk willen ontvangen. Bij een opt-in systeem geven inwoners het aan als ze wél prijs stellen op reclamedrukwerk. In de nieuwe situatie ontvangen ze ‘zonder sticker’ dus géén ongeadresseerd reclamedrukwerk. Rijkswaterstaat heeft een handreiking introductie Ja|Ja sticker gemaakt met een concreet stappenplan om gemeenten te ondersteunen.