Twee heldere offerte-uitvragen voor de gemeente Kapelle

Gepubliceerd op 22 september 2020

Gemeente Kapelle is per 1 januari 2016 begonnen met het invoeren van diftar. Huishoudens moeten betalen voor het aantal keren dat ze restafval aanbieden. Omdat de resultaten na enkele jaren stagneerden, wilde de gemeente het nieuwe afvalbeleid laten evalueren. Stap één is het opstellen van een duidelijke offerte-uitvraag. Adviesbureau Twist Group hielp de gemeente met het inkaderen en scherpstellen van de uitvraag.

Kapelle wil graag de VANG-doelstellingen halen, vertelt Hans Vermaire, beleidsmedewerker Leefomgeving bij de gemeente. ‘Daarom hebben we een paar jaar geleden diftar op restafval ingevoerd. Maar als we die doelstellingen willen halen, moet het aandeel restafval nog verder omlaag. We wilden ons huidige afvalbeleid laten evalueren en suggesties ophalen voor nieuwe maatregelen.’ Voordat je bureaus kunt benaderen om deze evaluatie te doen, moet je helder krijgen wat je precies wilt weten. Voor deze stap in het proces schakelde Kapelle de hulp van adviesbureau Twist Group in.

Onderscheid in hard en zacht

‘Wij hebben meegedacht over welke vragen de gemeente in hun uitvraag kon stellen‘, vertelt Jacob van Leeuwen, senior consultant bij Twist Group. ‘Kapelle wist eigenlijk vrij goed wat ze wilden weten. Daar hebben wij op voortgebouwd. Hun eerste insteek was een uitgebreide offerte-uitvraag, waarin ze ook de implementatie van diftar wilden laten evalueren. Na een paar gesprekken is dit onderdeel gesneuveld. Verder was ons advies om een duidelijke tweedeling aan te brengen in de harde en zachte kant, zoals ik dat noem. Bij een ‘harde’ evaluatie gaat het om cijfers, in dit geval een inventarisatie van vervolgscenario’s via deskresearch. De ‘zachte’ evaluatie gaat meer om de beleving van de inwoners. Dit werd een bewonersenquête over het huidige afvalbeleid.’

Afvaldriehoek als basis

Ook bij het daadwerkelijk formuleren van de twee offerte-uitvragen heeft Twist Group ondersteund. Van Leeuwen: ‘We hebben de gemeente gevraagd naar het hoe en waarom van de deskresearch. Zo kwamen we tot de conclusie dat hier een beslisdocument voor het management uit moest komen. We adviseerden om elk vervolgscenario uit te laten werken volgens de afvaldriehoek. Dat houdt in dat je voor elk scenario de balans uitwerkt tussen milieuwinst (in kilo’s restafval per persoon per jaar), kosten en dienstverlening. Samen hebben we een heldere opdrachtomschrijving geformuleerd.’ Inmiddels heeft Kapelle een adviesbureau aan het werk gezet. Het beslisdocument wordt binnenkort opgeleverd.

Tevreden over diftar

De ‘zachte’ evaluatie werd door een ander bureau uitgevoerd. Daarvan zijn de uitkomsten inmiddels binnen. ‘Op advies van Twist Group hebben we in de bewonersenquête een onderscheid laten maken tussen hoogbouw en laagbouw’, zegt Vermaire, ‘omdat we hetzelfde onderscheid maken bij de afvalinzameling. Er kwamen interessante uitkomsten uit de enquête. Bijvoorbeeld dat onze informatievoorziening beter kan. Inwoners willen meer duidelijkheid over wat wel en niet bij gft thuishoort, en de regeling voor een gratis tweede gft-container blijkt niet algemeen bekend. We willen die regeling beter communiceren, want er is veel belangstelling voor. Opvallend was ook dat veel mensen de huidige Plastic Hero-zakken voor plastic verpakkingen en drankkartons graag verruilen voor een container. Over het diftar-systeem zelf zijn de inwoners gemiddeld genomen tevreden.’

Het was een unieke opdracht voor Twist Group, vertelt Van Leeuwen. ‘Meestal voeren wij als bureau zelf de opdracht uit. Maar ik vond het slim van de gemeente Kapelle om veel aandacht te besteden aan een nette uitvraag. Door meer tijd in de voorkant te steken, weet je precies wat je nodig hebt. En dat is een voorwaarde om te krijgen wat je wilt.’