5 Implementeer uw plannen


Wie moet wat wanneer doen voor de uitvoering?

NijmegenHoe zorgt u ervoor dat de uitvoerenden de juiste dingen doen?

Een goede uitvoering is minstens zo belangrijk als een goede analyse. Bedenk wie het plan uitvoert, welke collega’s betrokken moeten zijn en wat daarvoor nodig is. Zorg voor goede briefings en instructies. Train de coaches en ambassadeurs en zorg dat voor hen de juiste ondersteunende materialen op tijd beschikbaar zijn.

Wat is de planning?

Maak een planning van de middelen en het moment waarop die worden ingezet. Wanneer, hoe vaak en hoe lang wilt u welke communicatiemiddelen inzetten? Zorg dat ze goed op elkaar zijn afgestemd.

Wat kunt u van te voren uitproberen?

Met digitale middelen is het mogelijk om communicatie-uitingen te testen. In webstatistieken kunt u zien hoe mensen zoeken. In een mailing kunt u verschillende varianten uitproberen. Bijvoorbeeld: klikken de lezers het vaakst op ‘Deel uw tips over GFT-afval’ of op ‘Help uw buurtgenoten met uw tips over GFT-afval’ (dit heet A/B-testing).

U kunt sites en brochures pre-testen door vragen te stellen of waarnemingen te doen.

U kunt ook uw campagne eerst uitproberen in één wijk, verbeteren en daarna uitrollen in de hele gemeente.

vorige     terug naar het overzicht     volgende