Waarom deze handreiking?


Een van de ambities van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is het beter scheiden van huishoudelijk afval en vergelijkbare stromen. Doelstelling is om te komen tot 75 procent afvalscheiding in 2020 en daarmee de hoeveelheid restafval te verminderen van 250 kg naar 100 kg per inwoner per jaar. Om deze doelstelling te bereiken, zijn veel verschillende maatregelen mogelijk. Eén daarvan is communicatie, gericht op gedragsverandering bij consumenten.

Deze handreiking communicatie afval scheiden ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van effectieve communicatie-interventies. De handreiking helpt om een onderbouwde strategie te ontwikkelen. Wie met het stappenplan werkt, kan ook gemakkelijker achterhalen waarom interventies succesvol zijn, of misschien juist níet zo goed werken als werd verwacht.