Handboek OPK


Oud papier en karton zijn waardevolle grondstoffen. Daarom is het belangrijk dat we oud papier en karton (OPK) dat wordt weggegooid effectief verwerken. De gemeente speelt hierbij een grote rol. Dit handboek helpt je om deze rol te pakken. Samen geven we afval een nieuw leven.

Welke informatie vind je in dit handboek?

Het handboek legt uit hoe je als gemeente kunt voorkomen dat papier in het restafval belandt. Ook biedt het inzicht in het verhogen van de kwaliteit van OPK en het voorkomen van vervuiling. Dit is cruciaal voor een effectieve verwerking tot waardevolle grondstof. Verder onderzoekt het handboek de motivaties achter het verbeteren van de kwaliteit van de afvalstroom, licht het de keten toe en werpt het licht op de uitdagingen en keuzes voor gemeenten bij de inzameling.

Hoe behaal je een betere kwaliteit van OPK?

Hier zijn alvast enkele tips die aan bod gaan komen:

  1. Blijf in contact met ketenpartners, zowel inzamelaars als verwerkers, en ook intern met bijvoorbeeld de afdeling handhaving. Samen kunnen jullie oplossingen vinden voor een verbeterde kwaliteit.
  2. Zorg ervoor dat de inzamelmiddelen aansluiten op de behoeften van jouw inwoners. Over het algemeen geldt: hoe hoger het serviceniveau en hoe dichter bij huis, des te beter de kwaliteit.
  3. Overweeg welke circulaire strategieën je kan toepassen bij het maken van keuzes. Denk bijvoorbeeld om naast het scheiden ook aan te sturen op preventie van papier.
  4. Investeer in communicatie en gedragsverandering om de kwaliteit van gescheiden OPK te verbeteren.
  5. Zet in op kwaliteitsafspraken in contracten en maak duidelijk hoe, wanneer en op welke manier je kwaliteit gaat meten en dit wordt teruggekoppeld.

>> Handboek kwaliteit OPK; Aan de slag met kwaliteitsverbetering