‘De noodzaak was er, dus we zijn gewoon aan de slag gegaan.’


Oplossing: gfe-containers in cocons

Het motto van het college van de gemeente Sliedrecht is ‘gewoon doen’. Dit geldt ook voor haar afvalbeleid in de hoogbouw. Beleidsadviseur Jeroen Sakko legt uit. ‘Als je eerst uitgebreid alle afvaloplossingen onderzoekt, ben je zo weer een poos verder. Start dus gewoon, want afval scheiden begint met het op peil brengen van het voorzieningenniveau.’

De gemeente Sliedrecht heeft 40% hoogbouw. In 2014 voerde zij omgekeerd inzamelen in. Dit inzamelsysteem is vooral gericht op de laagbouw. ‘Om in 2020 de gestelde quota van 100 kg restafval per persoon te halen, moeten we onze pijlen ook richten op de hoogbouw. Er veranderde voor deze groep namelijk niets bij de invoering van omgekeerd inzamelen. Bewoners in de hoogbouw doen hun restafval al in ondergrondse verzamelcontainers. Het PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons), glas en papier gooien ze in ondergrondse verzamelcontainers op wijkniveau.’

Vrij toegankelijke gft-cocons

‘Nadat we omgekeerd inzamelen hebben ingevoerd, zijn er op wijkniveau wel 5 extra ondergrondse containers voor glas en 2 voor textiel bijgekomen. Voor bewoners laagbouw én hoogbouw.’ Om de inzameling in de hoogbouw te verbeteren, werd een project rondom de inzameling van groente-, fruitafval en etensresten (gfe) opgezet. In de zomer van 2016 hebben we bij 20 tot 25 flats een vrij toegankelijke bovengrondse omhuizing (cocon) geplaatst bij de aanwezige ondergrondse containers. Bij de start van het project zijn we de bewoners langsgegaan met, een keukenemmertje, rolletjes biozakjes, informatie en eventueel nog wat zakken voor de inzameling van lege verpakkingen. Als bewoners niet thuis waren, is de set voor de deur gezet. Er waren geen weigeringen. Inwoners nemen zaken die ze gratis krijgen bijna altijd aan. Daarna hebben we enkele keren bio-zakken bij de deelnemers door de brievenbus gedaan, om nog een extra prikkel te geven om te scheiden.’

Kleinere inwerpsleuven

‘Omdat we al in het verleden in de hoogbouw gft inzamelden met betonnen cocons, wisten we dat de hoeveelheid laag zou zijn en vervuild kon raken. Daarom is ervoor gekozen om de voorzieningen herkenbaarder te maken door de groene kleur en zijn de inwerpsleuven kleiner gemaakt zodat de kans op vervuiling minder groot is.’ De afgelopen maanden is de gft-inzameling uitgebreid naar 30 locaties. ‘De voorzieningen werkten goed, er waren geen technische problemen. Wel is het zo dat de inzameling vrijblijvend is. Het percentage deelnemers ligt naar verwachting zo rond de 10% ‘.

Bewoners op bezoek

De gemeente Sliedrecht neemt bewoners af en toe mee naar afvalverwerkers om hen een kijkje in de afvalkeuken te geven. ‘In januari gaan we bijvoorbeeld naar een papierverwerker om te laten zien wat er precies gebeurt met het ingezamelde oud-papier. Zo proberen we om het nut en de noodzaak van de gescheiden inzameling van grondstoffen te laten zien. Een goede uitleg is noodzakelijk.’ Dat laatste merkten Sakko en zijn collega’s bij de inzameling van het PMD-afval. ‘Er is veel onduidelijkheid over wat er nu wel en niet bij het PMD mag. We hebben duidelijke pictogrammen met een beknopte uitleg op de speciale dubbele afvalbakken in de openbare ruimte geplakt en proberen we de informatie die we verstrekken nog duidelijker te maken.’

Hoe verder?

‘Met alleen vrijblijvende maatregelen gaan we de duurzaamheidsdoelstelling van 100 kg restafval per persoon niet halen. Daarom onderzoeken we nu andere manieren om de bewustwording en bereidheid tot deelname bij (hoogbouw)bewoners groter te maken, zoals de toepassing van registratiesystemen op de containers en gft-cocons.’