Afvalbeleidsplan Wageningen


In het afvalbeleidsplan 'Eruit halen wat erin zit!' van Wageningen (2012) stelt de gemeente verdergaande maatregelen en grote wijzigingen in de inzamelstructuur voor om afvalscheiding en hergebruik te verhogen.

Het beleidsplan is opgedeeld in vier onderdelen: 1) terugblik en de huidige stand van zaken, 2) visie en doelen, 3. ontwikkelingen en onzekerheden die van belang zijn voor het beleid en 4) het 'nieuwe' beleid  en de daaruit voortvloeiende maatregelen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
57
Omvang 7.1 MB
Organisatie
Gemeente Wageningen