Afvalplan gemeente Arnhem 2012 - 2020


Dit afvalplan van gemeente Arnhem geeft de richting aan die de gemeente voor huishoudelijk afval kiest in de periode 2012-2010. Uitgangspunten zijn hierbij: 1. Van afval naar grondstof, 2. Scheiden van afval aan de bron en 3. Inwoners hebben invloed op afvalstoffenheffing.

In dit afvalplan zijn twee varianten onderzocht die het beste invulling kunnen geven aan deze uitgangspunten. Eerste variant is “huidige situatie plus”: tussen 2012-2015 worden alle maatregelen genomen die noodzakelijk zijn om een “vervuiler betaalt”-systeem in te voeren. Tweede variant is het invoeren van “omgekeerd inzamelen” in de periode 2012-2016. In beide varianten kan na 2016 een systeem ingevoerd worden dat invulling geeft aan de “vervuiler betaalt”.

Het advies is om te kiezen voor “omgekeerd inzamelen”.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
45
Omvang 1.9 MB
Organisatie
Gemeente Arnhem