Argumentenkaart bron- en nascheiding


Voor het scheiden van kunststof verpakkingsafval kunnen gemeenten kiezen uit twee hoofdopties: bronscheiding en nascheiding of een combinatie daarvan. Met experts uit het werkveld zijn alle voor- en tegenargumenten verzameld en zo nauwkeurig mogelijk in beeld gebracht vanuit het oogpunt van een individuele gemeente. De argumentenkaart biedt gemeenten handvatten in de afweging en discussie over bron- of nascheiding of een combinatie van deze twee systemen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking
Aantal pagina's
4 p.
Omvang 364 kB
Organisatie
Learning Center Kunststof Verpakkingsafval
Auteur(s)
De Argumentenfabriek