Beleidsstudie 'Opties voor een afvalstoffenbelasting'


Dit rapport van PBL geeft de resultaten weer van het onderzoek om in kaart te brengen welke opties er zijn om een belasting op afvalstoffen te heffen. Opdrachtgever was het ministerie van Financiën, dat PBL eind 2013 heeft gevraagd de verschillende mogelijkheden voor een heffing op een rij te zetten, uit te werken en te analyseren.

Het vergroenende effect is in deze studie opgevat als het langer in de keten houden van materialen, met als gevolg een besparing op grondstofgebruik, met een kwalitatieve inschatting van de milieueffecten. Hierbij heeft het recyclen van materialen de voorkeur boven het verbranden van afval met energieterugwinning. Uiteraard zijn er gevallen denkbaar waarbij recycling geen onomstotelijke milieuwinst oplevert.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
52
Omvang 869 kB
Organisatie
Planbureau voor de Leefomgeving
Auteur(s)
Aldert Hanemaaijer, Trudy Rood en Sonja Kruitwagen