Benchmark gemeentelijk afvalbeheer. Empirisch onderzoek naar productiviteit en kostendoelmatigheid


Onderzoek naar de productiviteit en kostendoelmatigheid van gemeentelijk afvalbeheer in de periode 2001-2009. Doel is het in kaart brengen van productiviteitsontwikkelingen in de sector, inzicht te verschaffen in de onderlinge verschillen tussen gemeenten en beleidskeuzen te identificeren
die doelmatigheid bevorderen. Speciale belangstelling gaat daarbij uit naar de effecten van de gekozen organisatievorm: eigen diensten, uitbesteden of samenwerken met andere gemeenten.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
73
Omvang 730 kB
Organisatie
TU Delft / IPSES
Auteur(s)
Flóra Felsö, Hans de Groot, Alex van Heezik