Beslisdocument tariefdifferentiatie huishoudelijk afval


De gemeente Aalburg wil de mogelijkheden van een verdergaande vorm van diftar onderzoeken. De huidige wijze waarop de afvalstoffenheffing wordt afgerekend is gebaseerd op solidariteit, een groot goed in gemeente Aalburg. Het is daarom de vraag welke systeemkeuze de gemeente moet maken, gebaseerd op rechtvaardigheid of gebaseerd op solidariteit. Tegen deze achtergrond heeft Bureau Milieu & Werk voor de gemeente Aalburg inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van een verdergaande invoering van diftar.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
57
Omvang 273 kB
Organisatie
Gemeente Aalburg
Auteur(s)
Gemeente Aalburg